ISAR logo
 

Korisnička zona 

Niste član? Registruj se ovde!

Member and you need access?
Contact: info@isarastrology.com

Kompletna lista škola pridruženih ISAR-u

 

ISAR Affiliated Schools

Svrha ISAR-ovih pridruženih škola jeste da stvori obrazovni resurs za astrologe širom sveta. Pored toga, ISAR prepoznaje škole astrologije čiji nastavni plan i program omogućava studentima da steknu visoke standarde znanja neophodnog da primi ISAR-ov sertifikat. Sledeća lista astroloških škola predstavlja one škole koje su trenutno povezane sa ISAR-om.


Svaka škola je pridružena ISAR-u za period od tri godine, a nakon toga se saradnja može produžiti.

 
Odaberite partnersku školu sa mape,
ili kliknite ovde kako bi videli celu listu